Beoordeel een vakman 

Wat is een beoordeling?

Onder een beoordeling verstaan we de feedback of mening afkomstig van de opdrachtgever, op basis van het werk dat door de vakman werd geleverd. Beoordelingen zijn zeer waardevol en bepalen grotendeels of de vakman al dan niet aantrekkelijk is voor nieuwe opdrachtgevers. Een reeks positieve beoordelingen levert de vakman wellicht een reeks nieuwe opdrachten op. Het tegenovergestelde geldt als deze slecht werk levert.

Ook voor opdrachtgevers zijn beoordelingen uitermate nuttig. Op basis daarvan weten vakmannen of ze hun verplichtingen nakomen en het vertrouwen waard zijn.

Hoe geef ik een beoordeling?

Het geven van een beoordeling is zeer eenvoudig. Klik op ‘persoonlijke pagina’. Daar wordt melding gemaakt van al je opdrachten. Is de opdracht eenmaal tot een goed einde bracht, klik je op ‘afronden’. Vervolgens verschijnt er een overzicht van alle vakmannen die u een offerte bezorgde of een vraag stelde. Het is aan u om de juiste vakman voor uw klus te kiezen.

Een beoordeling schrijft u neer op basis van de volgende criteria:

- Prijs/kwaliteit
- Vakmanschap (= in hoeverre beheerst de vakman zijn/haar vak)
- Afspraken nakomen
- Onderlinge communicatie

Voeg een persoonlijke ervaring toe en klik op ‘geef referentie’. Klaar!