Verwijderen 3 mazouttanks + mazoutketel

Wij hebben hier 3 mazouttanks van 1.000 liter elks staan + een oude mazoutketel.

Graag zouden we deze laten verwijderen + attest van uitdiensstelling.

De 3 mazouttanks zijn nog ongeveer voor de helft gevuld (+- 1.500 liter in totaal)

Plaats gratis een gelijkaardige opdracht


(0)